Sab.travel

Sab.travel

Datum

Maj 2014.

Klijent

Sab.travel, turistička agencija

Opis

Integracija postojećeg sistema sa bazom smeštaja ino partnera. Kreiranje modula (pretraga, detalji, kontakt) za rad sa eksternim sadržajem.

Tehnologije: PHP, XML, JQuery. Web servisi.