Škola modernog poslovanja - SMB

Skola SMB portfolio

Datum

Od novembra 2013.

Klijent

Škola modernog poslovanja - SMB, skolasmb.rs

Opis

Održavanje stručnih kurseva za početnike i napredne korisnike iz različitih oblasti računarstva.

Teme: HTML/CSS, PHP, C#, MySQL